Tin Tức

TOP Phú Hộ


TOP Phú Hộ là top nạp thẻ, sẽ được liệt kê 5 TOP dưới đây, cập nhật 12h và 22h

        ****           SV 1-2    ****

TOP1:                NẠP: 350     FB:  tiến mạnh phạm

TOP1:                NẠP: 350     FB:  tuan ngoc tam

TOP1:                NẠP: 350     FB:  phó thường dân

TOP1:                NẠP: 350     FB: xuân trường

TOP2:                NẠP: 150     FB: phó thường dân

TOP2:  2 tôp              NẠP: 150     FB: anh xuân huỳnh

TOP3:  5 tôp              NẠP: 100  FB: phó thường dân

TOP3:  3tôp              NẠP: 100  FB: tiến mạnh phạm

TOP3:              NẠP: 100  FB: anh xuân huỳnh