Tin Tức

TOP Phú Hộ


TOP Phú Hộ là top nạp thẻ, sẽ được liệt kê 5 TOP dưới đây, cập nhật 12h và 22h

        ****           SV 1-2    ****

TOP1:                NẠP: 300K      FB: PHÚC BÁ

TOP1:                NẠP: 300K      FB: DUY MẠNH

TOP1:                NẠP: 300K      FB: DUY MẠNH

TOP1:                NẠP: 300K      FB: LÂM MACAU

TOP1:                NẠP: 300K      FB: TIẾN MẠNH PHẠM

TOP1:                NẠP: 300K      FB: NGUYỄN QUANG

TOP1:                NẠP: 300K      FB: NGUYỄN QUANG

TOP1:                NẠP:300k        FB: PHÓ THƯỜNG DÂN

TOP2:                NẠP: 200K      FB: TIẾN MẠNH PHẠM

TOP2:                NẠP: 200K      FB: DUY MẠNH

TOP2:                NẠP: 200K      FB: NGỌC KHANH

TOP2:                NẠP: 200K      FB: NHỊ GIA

TOP2:                NẠP: 200k       FB: PHÓ THƯỜNG DÂN

TOP2:                NẠP: 200K      FB: XUÂN TRƯỜNG

TOP3:               NẠP: 100K         FB: XUÂN TRƯỜNG

TOP3:                NẠP: 100K      FB: PHÚC BÁ

TOP3:                NẠP: 100K      FB: QUÂN

TOP3:                NẠP: 100K      FB: LÊ SƠN

TOP3:                NẠP: 100K      FB: DUY MẠNH

TOP3:                NẠP: 100K      FB: LÂM MACAU

TOP3:                NẠP: 100K      FB: LÂM MACAU

TOP3:                NẠP: 100K      FB:  TUẤN NGỌC TÂM

TOP3:                NẠP: 100K      FB: DOANH KAKA