Tin Tức

Lag game

-Cách xử lí hết lag game mượt mà bằng cách ẩn những hiệu ứng từ người chơi khác tơi khi cần thiết thì bật lại nhé.