Tăng Lực Chiến

Tinh Linh

Chú Thích:

1. Điểm linh thach, các bạn thanh lí các tinh linh sẽ có điểm linh thạch

2. sau khi có điểm linh thạch thì tăng cấp pet

3. Vào "bắt" để săn pet

4. Set tinh linh: đeo pet tinh linh phù hợp sẽ được tăng thêm chỉ số