Tăng Lực Chiến

Sách Merlin

 

 

1. Train quái sẽ rơi kim cương, dùng kim cương để mua nguyên liệu nâng cấp sách merlin

2. Săn boss cũng rơi nguyên liệu nâng cấp sách

3. Nâng cấp sách tăng rất nhiều lực chiến, các bạn cố gắng khai thác phần này nhé