Quà Đua TOP

Phần thưởng đua top

 

*****   Đua TÔP 7 NGÀY   *****

                              *********    TÔP THU THẬP    **********

  • Thời gian: Từ 22h 21/10/2020 -  22H 30/10/2020
  • ********    TÔP 1 THU THẬP  *** SV1***    ********

  • THU THẬP:  33495          NHÂN VẬT:  BOSS                   FB: NGUYỄN LỰC

  • ********     TÔP 2    ********

  • THU THẬP :3204             NHÂN VẬT:  UYEN NHI             FB: ĐÀO THỊ UYÊN NHI

  • ******      TÔP 3     ********

  • THU THẬP: 2668         NHÂN VẬT: SÁT THỦ H-P          FB: LÂM NGUYỄN