Hướng Dẫn

Mua Đồ

1.Nạp thẻ sẽ có ngân lượng và có thể vào shop ngân lượng để mua