Hướng Dẫn

ĐĂng kí tk

-Tạo tài khoản theo mẫu dưới đây, các bạn không tạo tài khoản có kí tự, quá ngắn nhé, không cần Email

-Đối với IOS Như sau: