MU HÀ NỘI MOBILE - NAY ĐÃ CÓ TRÊN ĐIỆN THOẠI

Nhà phát hành MU HÀ NỘI MOBILE

MU Mobile phiên bản mobile cổ xưa 1.0

Hệ thống 5 chủng tộc

Chủng tộc - Chiến Binh

Chiến Binh

Suốt thời hoàng kim của mình, từng thế hệ Chiến Binh đã chiến đấu để bảo vệ cho những dân tộc của MU nhưng thời gian đó đã trôi qua rất lâu rồi.

Chiến Binh là hiện thân của sức mạnh và quyền lực.

Cấp độ khởi tạo : 0